El Xavier Martí ens explica la importància de lluitar per a la integració de les persones amb malaltia mental.

La recent entrevista a Xavier Martí, una de les persones a qui la Fundació Malalts Mentals de Catalunya dóna suport, reflexa la necessitat de seguir lluitant per eliminar l’estigma que existeix a la societat sobre les persones amb problemes de salut mental.

L’entrevista publicada per Barcelona Metròpolis destaca que un de cada quatre barcelonins té un problema de salut mental, un fet que tot i estar present no s’aconsegueix normalitzar.

La gravetat d’aquesta situació no prové tan sols de la malaltia en si, que moltes vegades es pot controlar amb la medicació adequada i un bon seguiment mèdic, sinó que en gran mesura també depèn de l’estigma i els estereotips existents a la societat en relació a les persones amb problemes de salut mental. Un estigma que, malgrat els anys transcorreguts i els molts canvis positius que està vivint el sector, encara no s’ha aconseguit solucionar.

T’animem a llegir en profunditat l’historia del Xavier Martí per entendre com viu i amb quins problemes es troba una persona amb problemes de salut mental.

Ens ajudes a ajudar-los?