El Xavier Martí ens explica la importància de lluitar per a la integració de les persones amb malaltia mental.