Des de l’entrada en vigor de la Reforma 08/2021, a la FMMC estem implementant el marc de referència que ens hem marcat, per promoure un model de suports  basades en voluntats i preferències personals,  per afavorir l’ autonomia de cada persona, ajustant-nos a la realitat de cadascú, segons el nou paradigma biopsicosocial i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

Per fer-ho, el primer pas és  formar i informar a les Persones amb Suport sobre l’impacte de la Reforma,  i acompanyar-les durant el desenvolupament de la nova legislació perquè siguin les protagonistes del seu propi projecte vital

Aquesta setmana hem finalitzat la difusió del contingut de la Reforma a més de 600 Persones amb Suport  de tota la província de Barcelona. S’està realitzant a través d’entrevistes personalitzades amb el seu equip social.

Per fer-ho, hem elaborat un document específic de lectura fàcil que resumeix els principals aspectes rellevants de la nova legislació, i ho hem explicat a cada persona a través d’entrevistes personalitzades, adaptant el contingut a les capacitats de cada persona.

Després de l’estiu compartirem les conclusions de la difusió per continuar donant passos en l’aplicació de la reforma. Agraïm la implicació de tots els professionals de la FMMC en aquest procés, i seguirem treballant per continuar millorant la vida de les persones que atenem.