TRANSPARENCIA

Transparencia

Amb motiu de l’aprovació del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública que té com a finalitat garantir una implementació de la Llei de transparència més homogènia, efectiva i exhaustiva, clarificar conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes interpretatius, així com desenvolupar de forma parcial la Llei 19/2014, de 29 de desembre, concretament en el cas de la nostra entitat, el Capítol IV del Títol de l’esmentat decret, estem treballant en l’actualització dels diversos continguts d’aquest espai pel tal que aquesta informació aparegui de forma integrada i accessible d’acord amb la nova normativa.