DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Model Sol·licitud Dret D’Accés a la Informació

Per sol·licitar informació es precís descarregar el següent document (Pas 1),
completar-lo i enviar-lo a través del nostre formulari de sol·licitud (Pas 2) o bé via mail a dretinformacio@fmmc.cat

2

Formulari de sol·licitud

I es seves dades són tractades sota la responsabilitat de la FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE CATALUNYA (FMMC). El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat. No es preveu cap cessió a tercers, llevat que sigui per obligació legal o que l’interessat hi presti el consentiment. Les dades proporcionades seran conservades mentre no es revoqui el consentiment i estigui en procés de resolució la sol·licitud realitzada en relació al dret d’accés a la informació que vincula a ambdues parts, així com un cop resolta, durant els terminis necessaris de conservació d’obligat compliment. En tot moment pot revocar el seu consentiment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el Delegat de Protecció de Dades de FMMC a l’adreça Carrer Mallorca nº 333, 1º 2ª Barcelona o per correu electrònic a dpd@fmmc.cat. També té dret a presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Podeu consultar la informació addicional a la Política de Privacitat de la pàgina web https://fmmc.cat/politica-de-privacitat

Acepto la política de dades i privacitat