CODI DE BON GOVERN

En compliment de la normativa sobre transparència que estableix entre d’altres la formalització d’un conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que guiïn l’actuació dels membres de l’òrgan de govern i de l’equip professional en el desenvolupament de les seves funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de l’entitat.

La FMMC manifesta la seva adhesió al Codi de Bon Govern i bones pràctiques de gestió de la Coordinadora Catalana de Fundacions de Catalunya de la qual és fundació sòcia.