LA FMMC PER DINS

Estructura

organigrama_2022

Missió, Visió i Valors

Missió

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya té la missió d’acompanyar, donar suport i protegir les persones amb problemes de salut mental a través dels mecanismes legals existents, mitjançant actuacions eficients i innovadores i oferint els suports adequats, que millorin el seu benestar i autonomia.

Visió

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya es proposa continuar sent una entitat de referència en el suport i la protecció a les persones amb problemes de salut mental. Una organització respectuosa en el tracte a la persona i excel·lent en l’atenció personalitzada, tot escoltant i recolzant la seva voluntat i els seus desitjos. Una entitat enfocada a proporcionar benestar i autonomia a les persones amb problemes de salut mental, capaç de treure avantatge de l’experiència i, alhora, adaptar-se als constants canvis socials, legals i tecnològics.

Valors

Totes les persones que formem part de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya tenim sempre presents i actuem d’acord amb els valors que configuren la nostra raó de ser, en pro d’assolir la missió i objectius que ens doten de sentit.

1. El respecte i la comprensió que guien la nostra manera de fer, per tal d’atendre la individualitat de cada persona.

2. La professionalitat per garantir la màxima qualitat i eficiència dels serveis que oferim, ja que si volem generar canvis en la societat, aquests han de venir, primer, de nosaltres mateixos.

3. La sostenibilitat, que en una societat líquida* esdevé un pilar essencial per garantir que el projecte Fundació Malalts Mentals de Catalunya sigui perdurable en el temps, com ho porta sent des del 1992.

4. La transparència i honestedat per una pràctica ètica i íntegra.

5. La innovació per adaptar-nos a las constants transformacions socials, legals i tecnològiques.

6. L’optimisme com a valor d’evolució i canvi per a la promoció d’una nova visió constructiva i empoderadora de la salut
mental.

Tots aquests valors refermem el nostre lema “Nosaltres hi som quan ells ens necessiten”.

* Concepte de Zygmunt Bauman que fa al·lusió a l’estat fluid i volàtil de la societat actual en la qual tot canvia amb massa rapidesa minvant els vincles humans.

Història

Els nostres orígens es remunten a la històrica Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (AFAMMCA), creada per la Sra. Silvestra Moreno García l’any 1985, arran del tancament del Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau.

L’objectiu de l’Associació era donar suport a les famílies i lluitar pels drets més elementals de les persones que patien malalties mentals.

Des de 1987, la Fiscalia va demanar a l’AFAMMCA que assumís la tutela de persones amb malaltia mental a través de voluntaris i familiars. Passa’t un temps, l’associació es va veure amb la necessitat de crear una fundació especialitzada en la tutela d’aquestes persones quan la família els faltés.

Així, el 1992 es va crear la Fundació Malalts Mentals de Catalunya i el 11 de gener de 1993 va quedar inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Col·laboren amb nosaltres