Qui som

Més de 25 anys de sòlida experiència

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya és una fundació de suport sense ànim de lucre que protegeix i millora
la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental en el moment en que més ho necessiten.

Donem suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb diagnòstic de salut mental, perquè puguin exercir-la en igualtat de condicions, oferint les salvaguardes adequades.

Comptem amb 30 anys d’experiència i un equip de més de 70 professionals compromesos amb la qualitat de vida de les persones amb diagnòstic de salut mental a través del respecte a la seva autonomia, la comprensió i l’optimisme i tenint sempre en compte la seva voluntat, desitjos i preferències.

Nosaltres hi som quan ells ens necessiten

Els nostres objectius

  • La defensa dels drets de les persones que pateixen malalties mentals i la promoció de la seva autonomia personal, així com l’assessorament dels seus familiars.
  • Prestar, en la mesura de les nostres possibilitats i mitjans, les mesures de suport a aquelles persones amb diagnòstic de salut mental que ho necessitin. Aquestes mesures de suport (salvaguardes) seran proporcionals al grau en que les mesures afectin als drets i interessos de les persones.
  • Sensibilitzar les autoritats públiques, les diferents organitzacions socials, la societat en general, sobre la problemàtica i necessitats de les persones que pateixen malalties mentals.
  • Col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques o privades en el millor desenvolupament i tractament sociosanitari de les persones que pateixen malalties mentals.
  • L’exercici d’accions judicials davant dels jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció en defensa dels drets de les persones d’aquest col·lectiu.
  • Administrar patrimonis protegits, de conformitat amb el que disposa la normativa legal aplicable o, amb caràcter més general, administrar béns aliens dels col·lectius objecte de protecció, mitjançant representació legal voluntària.

La nostra memòria anual