Què fem

Servei de Tutela

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya és una fundació tutelar que exerceix Mesures de Protecció decretades judicialment per a persones amb Malaltia Mental quan la família no hi és o no pot fer-ho.

Les Mesures de Suport poden ser la Tutela, la Curatela, l’Assistència, el Defensor Judicial o el Patrimoni protegit en funció de la resolució judicial dictada.

Disposem d’un equip multidisciplinari que assegura el benestar i la qualitat de vida de la persona protegida i es responsabilitza i representa la persona en tots aquells aspectes detallats a la sentència.

Com ho fem?

La Fundació realitza l’atenció i protecció de la persona protegida a través del seguiment continuat d’un equip transversal que inclou professionals de l’àrea social, jurídica i econòmica.

Es valoren les necessitats específiques de cada persona i es realitza un pla de treball personalitzat per tal d’assegurar el seu benestar.
Aquest pla de treball pot incloure:

  • Atenció i protecció: cobertura de les necessitats bàsiques de la persona, rehabilitació, evolució mèdica, recerca de recursos residencials, estudi de la inserció al mercat laboral, tramitació de documentació, etc.
  • Gestió econòmica i patrimonial: administració dels seus béns i realització d’un pressupost mensual de despeses i ingressos.
  • Defensa jurídica: protecció jurídica i gestió de qualsevol tràmit jurídic que la persona pugui necessitar per l’exercici dels drets que li corresponen.

Respecte, comprensió i optimisme

A la Fundació considerem que és imprescindible assegurar la màxima autonomia i capacitat de decisió possible de la persona protegida i, per això, escoltem l’opinió, els interessos i voluntat dels nostres usuaris i els donem tots els mecanismes necessaris que els ajudin a ser el màxim d’autònoms possible. Aquesta decisió i voluntat interna ha quedat ratificada amb les conclusions de la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

De forma puntual, la Fundació també organitza activitats d’oci pensades per potenciar l’autonomia de les persones a qui es dóna suport. Aquestes activitats inclouen la realització de vacances amb suport i celebracions conjuntes (Dinar de Nadal, Diada de Sant Jordi, Dia de la Salut Mental, etc.)

Optimisme, respecte, seguretat i acompanyament és el que oferim a les persones protegides amb qui caminem de la mà quan la família ja no hi és o no pot fer-ho.

Transparència i rendició de comptes

La Fundació rendeix comptes anualment al jutjat de totes les accions i gestions realitzades conjuntament en l’àmbit personal, patrimonial o econòmic. Per fer-ho s’aporta un informe social, judicial i econòmic i tota la documentació econòmica pertinent.

Vols assessorament? Contacta amb nosaltres i t’informarem