Què fem

Servei de Suport

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya és una entitat que porta a terme el Servei de Suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb diagnòstic de salut mental.

La institució de suport preferent és l’ASSISTÈNCIA, com a figura que es pot constituir en seu notarial o judicial. L’autoritat judicial, en resolució motivada i només en casos excepcionals, en que ho requereixin les circumstàncies de la persona assistida, pot establir els actes concrets en els quals la persona que presta l’assistència pot assumir la representació de la persona assistida.

Disposem d’un equip multidisciplinari que assegura el benestar i qualitat de vida de la persona amb malaltia mental i vetlla pel suport a l’exercici de la seva capacitat jurídica amb les salvaguardes que s’hagin establert.

Com ho fem?

La Fundació realitza l’atenció social i suport en la gestió econòmica i patrimonial, a més d’assessorament de la persona amb diagnòstic de salut mental, fent un seguiment continuat a través d’un equip multidisciplinari de professionals de l’àmbit social, jurídic, econòmic i patrimonial.
Es valoren les necessitats i capacitats de cada persona i es realitza un pla de suport personalitzat en consonància amb la seva voluntat, desitjos i preferències.

  • Atenció social: donar suport a l’elaboració del projecte vital en els àmbits que ho necessiti, com pot ser la cobertura a les necessitats bàsiques de la persona, rehabilitació, evolució mèdica, recerca de recursos residencials, estudi de la inserció al mercat laboral, tramitació de documentació, etc.
  • Suport l’àmbit econòmic i patrimonial: suport en l’administració dels seus béns i en la realització d’un pressupost mensual de despeses i ingressos.
  • Assessorament jurídic: suport a la persona perquè pugui exercir els seus drets.

Respecte, comprensió i optimisme

A la Fundació considerem prioritari respectar la màxima autonomia de la persona, per això, escoltem la seva opinió, els seus interessos i voluntat. Li proporcionem tots els suports necessaris en la línia de la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

De forma puntual, la Fundació també organitza activitats d’oci pensades per potenciar l’autonomia de les persones a les qui dona suport. Aquestes activitats inclouen la realització de vacances amb suport i celebracions conjuntes (Dinar de Nadal, Diada de Sant Jordi, Dia de la Salut Mental, etc.

Amb optimisme i respecte acompanyem a les persones amb les quals caminem de la mà, tenint en compte el respecte als seus drets, la seva voluntat i les seves preferències.

Transparència i rendició de comptes

La Fundació rendeix comptes anualment al jutjat de totes les accions i gestions realitzades conjuntament en l’àmbit personal, patrimonial o econòmic. Per fer-ho s’aporta un informe social, judicial i econòmic i tota la documentació econòmica pertinent.

Vols assessorament? Contacta amb nosaltres i t’informarem