Què fem

Servei de Suport previ

La Fundació ofereix el Servei de Suport Previ per tal d’acompanyar a les persones amb diagnòstic de salut mental, en el procés d’establiment de les mesures de suport a l’exercici de la capacitat jurídica.

Treballem amb el model d’atenció centrada en la persona (ACP), posant la persona en el centre del sistema, amb l’objectiu de millorar l’exercici de la seva capacitat jurídica, respectant la seva dignitat i drets, i comptant amb la seva participació activa per elaborar el seu Pla de Suports en base a la seva voluntat i preferències.

El nostre abordatge és multidisciplinari, des d’una perspectiva social, econòmica i jurídica:

  • Assessorar sobre el suport específic que necessita cada persona per exercir la seva capacitat jurídica.
  • Promoure l’autonomia de la persona, respectant la seva voluntat, desitjos i preferències.
  • Crear el vincle de confiança entre la persona, família i entitat de suport.
  • Treballar conjuntament i de forma coordinada amb els diversos professionals i agents que atenen a la persona.
  • Permetre una transició cap al futur de serveis de suport més personalitzada i qualitativa.

Vols assessorament? Contacta amb nosaltres i t’informarem