Què fem

Pretutela

La Fundació ofereix el servei de Pretutela per tal d’acompanyar durant tot el procés de modificació de la capacitat d’obrar i oferir tota l’ajuda i suport necessari de cara a les persones que ho necessitin.

Està dissenyat per a persones que poden requerir de mesures de protecció judicial en un futur i, durant el qual, es valora la situació, voluntats i capacitats de la persona a protegir i s’orienta a la família sobre com procedir.

La Pretutela:

  • afavoreix l’adaptació de la persona a la nova situació de forma progressiva
  • permet la realització d’una transició més personalitzada i qualitativa
  • ajuda a la creació d’una relació de major confiança entre la persona a protegir i el seu futur tutor, ja sigui la família o la fundació tutelar.

Vols assessorament? Contacta amb nosaltres i t’informarem