Què fem

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya és una entitat tutelar que treballa pel benestar i la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental.

Per fer-ho, la Fundació exerceix Mesures de Protecció decretades judicialment, com la Tutela, la Curatela, o l’Assistència, entre d’altres.

També ofereix serveis com la Pretutela; Assessorament per a famílies i professionals; Servei de llars amb suport, i programes personalitzats.

Assessorament a famílies i professionals

Oferim assessorament a les famílies, entitats i professionals sobre les mesures de protecció i tots aquells aspectes legals relatius al procés de modificació de la capacitat d’obrar

Més Informació

Pretutela

Servei de pretutela per al seguiment i suport de persones que puguin requerir en un futur una mesura de protecció jurídica. Servei d’orientació per a la familia i per a la persona que pugui necesitar del nostre suport.

Més Informació

Servei de Tutela

Exercim el càrrec de tutor, curador  i altres mesures de suport per a persones que pateixen malalties mentals. El servei assegura la cura i protecció integral de la persona protegida, l’administració dels seus béns i, en general, l’exercici dels seus drets.

Més Informació

Llars amb Suport

Disposem de 14 Llars amb Suport, un recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb Malaltia Mental que ofereix un allotjament amb supervisió professional per a les activitats de la vida diària i la realització d’activitats integradores a la comunitat.

Més Informació

Programes personalitzats

Servei de programes individuals que s’estableixen i es planifiquen en funció del cas particular.

Més Informació