Què fem

La Fundació de Malalts Mentals de Catalunya és una entitat de suport que treballa pel benestar i la qualitat de vida de les persones amb diagnòstic de salut mental.
Per aquest motiu, oferim Serveis de: Assessorament a la persona, a les famílies i als professionals, Suport previ, Programa de Llars amb suport i Programes personalitzats.
Per portar a terme la nostra activitat, d’acord amb la reforma legislativa aprovada recentment, i en consonància amb els postulats de la Convenció de la ONU, com a entitat hem desenvolupat un MARC DE REFERÈNCIA que té els següents objectius:

  • Transformar el Model de representació, basat en la substitució de la persona pel Model de SUPORTS A LA PRESA DE DECISIONS (art. 12 CDPD)
  • Exigir l’adopció de les mesures pertinents per proporcionar a les persones amb discapacitat, els suports necessaris que es puguin necessitar per exercitar la seva capacitat jurídica (arts. 12 i 13 CDPD)
  • Acompanyar a la persona en tot aquest camí i créixer junts en aquesta transformació que més que jurídica és social (art. 4 CDPD)
  • Fer d’altaveu davant les Administracions Públiques perquè proveeixin de tots els suports necessaris així com els seus mitjans econòmics i funcionals per posar en pràctica la reforma en la matèria (arts. 8, 13 i 19 CDPD)

Assessorament

Oferim assessorament a la persona, a les famílies, entitats i professionals sobre les mesures de suport que poden exercir per a l’assoliment del seu projecte de vida.

Més Informació

Servei de Suport Previ

Servei d’orientació, seguiment i suport a persones i les seves famílies que puguin requerir, en un futur, una mesura de suport a l’exercici de la capacitat jurídica.

Més Informació

Servei de Suport

Oferim la provisió de mesures de suport per a l’exercici de la plena capacitat jurídica per a persones amb diagnòstic de salut mental. Aquestes mesures es poden establir bé notarialment o bé judicialment.

Més Informació

Llars amb Suport

Disposem de 14 Llars amb Suport, un recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb Malaltia Mental que ofereix un allotjament amb supervisió professional per a les activitats de la vida diària i la realització d’activitats integradores a la comunitat.

Més Informació

Programes personalitzats

Servei de programes individuals que s’estableixen i es planifiquen en funció del cas particular.

Més Informació

Carta de serveis de la FMMC

 

Més Informació