TIPUS DE MESURES DE PROTECCIÓ

Defensor Judicial

El defensor judicial és una figura provisional nomenada en cas que hi hagi conflicte d’interessos entre el tutor i i la persona a qui dóna suport, si el tutor no compleix les seves obligacions o si la persona, per circumstàncies específiques, necessita protecció abans que la tutela sigui constituïda oficialment.

El Defensor Judicial és nomenat per l’autoritat judicial pertinent a petició del fiscal, de l’actual tutor o del curador i n’assumeix les funcions fins que es nomeni un nou tutor o curador.