TIPUS DE MESURES DE PROTECCIÓ

Assistència

És una Mesura de protecció que sol·liciten al jutjat de forma voluntària persones autònomes si detecten que requereixen d’ajuda externa en algun aspecte de la seva vida: tractaments mèdics, gestió econòmica, assistència legal, gestió d’una herència, etc. Per exercir l’assistència, es nombra un assistent.

L’assistent ha de vetllar pel benestar de la persona a qui dóna suport respectant plenament la seva voluntat i opcions personals.

Així mateix, en qualsevol moment i de forma voluntària, la persona pot modificar la intensitat de la mesura, ja que no implica una modificació de la capacitat d’obrar.