Mesures de Protecció

Les Mesures de protecció

Les Mesures de protecció s’estableixen a partir d’un procediment judicial que es duu a terme amb totes les garanties i que determina si una persona és capaç o no de governar-se per ella mateixa ja sigui en tots els àmbits de la seva vida o en algun aspecte concret (econòmic, patrimonial, mèdic, etc.) i, en cas que la persona tingui dificultats, la necessitat o no de posar en marxa alguna Mesura de protecció, el grau en la cual s’ha d’exercir i qui l’ha d’exercir.

Així, les Mesures de Protecció són eines per protegir els drets i els interessos i assegurar el benestar de persones que han vist modificada judicialment la seva capacitat d’obrar.

Les Mesures de Protecció s’han d’establir només quan sigui absolutament necessari pel bé de la persona protegida, permetent que es mantingui sempre la màxima autonomia i capacitat de decisió possible.

Modificació de la capacitat d’obrar

La Capacitat d’Obrar és la capacitat de tota persona de realitzar actes, prendre decisions jurídiques i, en resum, exercir personalment els drets dels quals és titular. Aquesta capacitat s’adquireix amb la majoria d’edat.

En cas que la persona no pugui governar-se per ella mateixa pot ser necessari Modificar judicialment la capacitat d’obrar, per tal de protegir els seus drets i interessos i assegurar el seu benestar.