La malaltia mental

La malaltia mental és un trastorn mental sever que pot afectar al pensament, emocions, sentiments i conducta de la persona. Existeixen diferents trastorns mentals i diferents graus d’afectació que fan que cada persona necessiti d’una atenció completament personalitzada.

Malaltia mental i autonomia

Moltes persones que pateixen malaltia mental són capaces de viure de forma autònoma si poden comptar amb el recolzament necessari ja sigui de la família, amics, veïnat o de les institucions pertinents.

En cas que la persona no pugui governar-se per ella mateixa ja sigui en tots els àmbits de la seva vida o en algun aspecte concret (econòmic, patrimonial, mèdic, etc.), pot ser necessari aplicar-li Mesures de protecció per tal de protegir els seus drets i interessos i assegurar el seu benestar.