La malaltia mental

La malaltia mental és un trastorn mental sever que pot afectar al pensament, emocions, sentiments i conducta de la persona. Existeixen diferents trastorns mentals i diferents graus d’afectació que fan que cada persona necessiti d’una atenció completament personalitzada.

Malaltia mental i autonomia

Moltes persones que pateixen malaltia mental són capaces de viure de forma autònoma si poden comptar amb el recolzament necessari ja sigui de la família, amics, veïnat o de les institucions pertinents.

En cas que la persona amb discapacitat ho requereixi es posaran a la seva disposició mesures de suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica, sempre respectant la seva voluntat, desitjos i preferències.