L’Associació Encaix, la Coordinadora Tutelar i la Federació Dincat van organitzar i liderar el passat novembre la Jornada “Drets i Suports. Transformant la Tutela“, un fòrum de debat que va tenir per objectiu donar a conèixer els reptes que planteja la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat i la situació actual de la tutela com a eina de suport a al discapacitat i a la malaltia mental.

La Jornada va debatre sobre el concepte social de la discapacitat i el binomi autonomia versus suport. Segons la Convenció de la ONU, tothom, té plena capacitat jurídica, i que la tutela no pot en cap cas substituir aquest dret sinó que ha d’esdevenir un suport a la persona que ho requereixi perquè pugui exercir aquesta capacitat jurídica amb les màximes garanties.

Partint d’aquesta premissa, la segona part del debat es va centrar en les expectatives de futur, és a dir, com estructurar i adaptar els serveis de les fundacions tutelars perquè esdevinguin un suport a la presa de decisions a la persona. El respecte per l’autonomia, la opinió i la voluntat de la persona a qui es presta el suport serà la base de la relació que s’estableixi malgrat que ja són valors que des de fa molts anys regeixen la forma de treballar de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

Aquest és un debat que encara està actiu. La Convenció de al ONU marca les directrius però les lleis catalanes encara no han estat adaptades al nou concepte de tutela. Mentrestant, és feina de les Fundacions tutelars buscar noves vies i solucions per aconseguir que totes les persones a qui oferim suport puguin ser cada dia una mica més autònomes en tot els aspectes de la seva vida.