El sector de la salut mental i les addiccions celebra la creació d’una comissió parlamentària d’estudi en aquests àmbits

o L’objectiu de la comissió aprovada pel Parlament és fer una diagnosi sobre les mesures que cal prendre per disminuir les desigualtats socials i territorials del col·lectiu, i promoure els drets, i la plena inclusió social i laboral d’aquestes persones.

o El Parlament es fa seva la demanda històrica del sector de situar la salut mental i les addiccions com una prioritat de país, després que la pandèmia hagi posat en el focus que l’atenció a la salut mental i les addiccions és deficitària.

o El pla de treball de la comissió, que es constituirà en les properes setmanes, serà dissenyat de manera participada entre els seus membres i les entitats socials promotores.

Avui celebrem la constitució d’una comissió d’estudi de salut mental i addiccions, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 16 de juny de 2021, de la que formarem part a través de l’Associació Encaix.
Aquesta és una decisió aplaudida per les entitats representants de les persones amb problemes de salut mental i addiccions, les seves famílies i els proveïdors de serveis del país, que han estat les promotores d’aquesta iniciativa.
Celebrem que el Parlament s’hagi fet seva una reivindicació històrica, com és la de situar la salut mental i les addiccions com una prioritat de país. A través d’aquesta comissió d’estudi, , els grups polítics que en formin part i el sector dissenyarem un pla de treball que haurà de permetre establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per reforçar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i addiccions, vetllar pels seus drets i afavorir la plena inclusió social i laboral.

La pandèmia de la covid-19 ha evidenciat la necessitat de revisar les estratègies i el finançament públic de la salut mental i les addiccions a Catalunya per poder donar resposta urgent a la demanda del país, però també la importància de reconèixer la singularitat de la salut mental en tots els espais d’interlocució.