13 anys de l’entrada en vigor de la convencio sobre els drets de les persones amb discapacitat

Avui,  3 de maig es celebra el Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides (CDPD), ja que va entrar en vigor a Espanya el dia 3 de maig de 2.008, tot i que va ser aprovada a Nova York per Nacions Unides el 13/12/2006.

A la Fundació tenim fixada com a principal línia estratègica la implementació de la Convenció a la nostra forma de treballar, integrar-la com la nostra raó de ser.

La Convenció té com eix central l’obligació de “Promoure, defensar i assegurar en condicions d’igualtat tots els drets humans i llibertats fonamentals per a totes les persones amb discapacitat, així com promoure el respecte a la seva dignitat inherent”.

El nou model implica passar del paradigma de l’adopció de decisions substitutives a un altre que es basa en el sistema de suports per prendre-les; sistema que es recolza en els principis de necessitat i proporcionalitat que pugui necessitar cada persona, predominant el respecte a la voluntat, preferències i desitjos de la persona qui, com a regla general, serà l’encarregada de prendre les seves pròpies decisions.

Gran repte que ens encoratja a seguir treballant per vetllar pels drets de les persones amb problemes de salut mental, seguint el nostre lema “Nosaltres hi sóm quan ells i elles ens necessiten”.

Feliç dia 3 de maig!