Avui 20 de juliol s’ha publicat l’avantprojecte on s’aborden apart d’importants aspectes com:

o l’adequació en matèria de polítiques de gènere

o la reafirmació en la introducció de mecanismes alternatius de resolució de conflictes (en especial la mediació),

o la necessària implementació de la plena capacitat jurídica per a totes les persones, fent efectiu el mandat derivat de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

o la introducció  de forma expressa de la voluntat i les preferències de la persona, com per exemple en qüestions com  el Dret a la informació sobre la salut (art.212.1), el Consentiment informat (art. 212.2) o el Document de Voluntats Anticipades (212.3), eliminant el requisit de la plena capacitat d’obrar per atorgar-lo , i els internaments (art. 212.4) , Internament urgent (art.212.5)i Internament voluntari (art. 212.6).

No es recull en l’avantprojecte la necessària reforma dels sistemes de suport, que es preveu es reculli en breu en un decret Llei d’urgència i transitori, tot i que es denota el que seran les bases de la reforma del legislador català, donat que en aquest avantprojecte es recull:

a) La supressió del terme capacitat d’obrar

b) La introducció de les mesures de suport per garantir els drets de les persones

c) La introducció en primer terme de la voluntarietat

d) Que les mesures han de respectar la voluntat i preferències de la persona

e) Que les mesures són temporals i s’han d’establir de manera restrictiva.